Bemutatkozó

Az Egyesület küldetése:

Az Egyesület küldetése a magyar és külföldi szakmai tapasztalatok ötvözésén keresztül biztosítani a különböző fejlesztések, illetve finanszírozott projektek minél hatékonyabb, célzott és széles körű nyilvánosságát a disszemináció különböző szintjein. Az Egyesület célja a szakma fontosságát ismertetni, valamint kapcsolatrendszerén keresztül biztosítani Magyarország felzárkóztatásának kommunikációját, nemzetközi elismertségének növelését.

Az Egyesület generális célja:


Az Egyesület generális célja a disszeminációval foglalkozó szervezetek érdekképviseleti tevékenységének elősegítése a kommunikációval érintett célcsoport, a kormányzat, a közszolgálat és az Európai Unió-s pályázati döntéshozók felé, valamint a disszemináció szakmai színvonalának kutatásokkal, elemzésekkel, vitákkal, képzésekkel, valamint a külföldi és belföldi konferenciákon és rendezvényeken gyűjtött tapasztalatok összegyűjtésével és átadásával való emelése.


Az Egyesület további céljai:

Az Egyesület célja a marketingkommunikációs-, PR-, rendezvényszervező ügynökségek, a médiaszereplők, a pályázati szektorban tevékenykedők, oktatók, képző intézmények, kommunikációs eszközökkel foglalkozók, nyomdai kivitelezők és szakértők egy szövetségbe integrálása, valamint további szakmai szövetségekkel, egyesületekkel együttműködve a szakmai érdekek eredményes érvényesítése.
Az Egyesület bevonása a különböző disszeminációval kapcsolatos eljárásokba, úgymint előértékelésben részt vevő szervezet a szakmai érdekek biztosítása és a széles körű társadalmi részvétel miatt, továbbá bevonása a jogszabályok tervezésébe és módosításaiba a területtel érintett egyének, szervezetek érdekeinek képviseletének érdekében.
Az Európai Unió támogatása által Magyarország jelentős beruházásokat és programokat valósíthat meg. Az Egyesület szakmai segítséget nyújt, a tájékoztatási kötelezettség megvalósításához alternatívákat biztosít a projektgazdák részére, hogy támogatási kötelezettségüknek maradéktalanul megfelelhessenek. Program szinten közreműködik az egyes pályázati konstrukciók népszerűsítésének kidolgozásában, nemzeti szinten pedig az országos, stratégiai szintű tájékoztatás kidolgozásában, végrehajtásában és kivitelezésében.
A szakmai értékek hangsúlyozása a „jó gyakorlatok” (Best practices) összegyűjtése és terjesztése a szakmai partnerek, valamint az érintettek felé.

MEGOSZTÁS: