Hírek

A Madisz Egyesület a Nemzeti Együttműködési ALap NEA-TF-14-SZ jelű pályázata

 A Madisz Egyesület a Nemzeti Együttműködési Alap NEA-TF-14-SZ jelű pályázatán 1 500 000 Ft támogatást nyert szakmai programjainak támogatására.

A projekt során képzések és szervezetfejlesztés valósult meg, így az elnyert támogatás nagyban hozzájárult Egyesületünk céljainak eléréséhez.

 


 

Európa a polgárokért - Disszeminációs segédanyag

 Minden pályázó életében a disszemináció teljesítése nehéz feladat. Ennek megkönnyítése érdekében készítettünk egy disszeminációs segédletet, ami összefoglalja a legfontosabb tudnivalókat ezzel kapcsolatban.

A disszeminációs segédlet nem csak az Európa a polgárokért programhoz nyújt segítséget, hanem más pályázatok esetében is alkalmazható.

A kiadvány letölthető innen.

 


 

Edutus Vállalkozói Inkubátorház és Innovációs Központ

 

2012 szeptemberében megnyitja kapuit az Edutus Vállalkozói Inkubátorház és Inno-vációs Központ (Edutus VIIK) Tatabányán, a Stúdium téren az Edutus Főiskolán, ahol a Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda és a Főiskola kiváló lehetőséget kíván korszerű, újonnan induló vállalkozások számára, hogy egy stabil és modern környezetben lendítsék fel üzletüket, innovatív ötleteik és a VIIK által nyújtott szol-gáltatások kihasználásával.

 Az Edutus Inkubátorház fejlődési lehetőséget biztosít új vagy növekedésben lévő regionális innovatív projektekkel foglalkozó vagy a régió vállalkozásait kiszolgáló vállalkozásoknak. A start up ház bérlőinek egyben színvonalas, igényes helyszínt biztosít, konferenciák, rendezvények, szakmai bemutatók megszervezéséhez is, de akár kizárólag tárgyalóidő és egy a „KoWerk” térben munkaállomás is igényelhető.

Ezen felül számos egyedi szolgáltatása vehető még igénybe: pénzügyi befektetői jelenlét-, egyedi serviced office szolgáltatások, szakmai támogatás-, őrzött parkolási lehetőség-, recepció és portaszolgálat-, egyedi étkezési és tárgyalási bekészítési lehetőségek-, bevonható hallgatói munkaerő a Hallgatói Erőforrás Központból.

A munkában elfáradt munkavállalóknak rekreációs lehetőségek és foglalkoztatás egészségügyi szolgáltatások is a rendelkezésére állnak.

Foglalja le cége új székhelyét vagy telephelyét a Green Point Tatabányában, az Edutus Főiskola és Tatabánya város egyedi és formabontó inkubációs központjában: a munkaállomások és iro-dahelységek még korlátozott számban elérhetők. Az irodák és munkaállomások Tatabánya városrészeinek és nevezetességeinek nevét viselik majd, névjavaslataikat a pegazus@edutus.hu címre várjuk.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.
A projekt neve: "Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön a Közép- Dunántúli Régió versenyképességének növeléséért."
A projekt száma: TÁMOP 4.2.1-09/1
Támogatás összege: 226 680 257 Ft

 


 

Pegazus Program az Edutus Főiskolán

A Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda és az Edutus Főiskola közösen létre hozta Pegazus Programját, melynek segítségével egyrészt kiváló lehetőséget teremt legtehetségesebb hallgatói számára, hogy valós piaci környezetben bizonyíthassák rátermettségüket, a térség vállalkozásai számára pedig naprakész ismeretekkel rendelkező, fiatalos, rugalmas munkaerőt kaphatnak.

 Az Edutus Főiskola Pegazus Programjában olyan - három pillérre támaszkodó - támogatási rendszert dolgozott ki, amelynek összehangolt működése megadja a választ a tehetséggondozás, a munkaadói oldal és a felsőoktatás azon kérdésére, amely a három szereplőt összeköti egymással, s ez nem más, mint a megfelelően képzett munkaerő kérdésköre.

A PP célul tűzte ki, hogy a felsőoktatás eszközeivel a munkaerőpiac számára a legtehet-ségesebb hallgatókat közvetíti. Ennek érdekében együttműködik a piaci szereplőkkel, továbbá a tehetségek forrásával, a középiskolákkal.

A PP három pillére:

I. Pegazus Partnerség – Hallgató a terepen

A felsőoktatásban megszerezhető elméleti tudás mellett a munkában megszerezhető gyakorlat biztosítása a hallgató számára, és megfelelő felkészültségű munkaerő biztosítása a munkaerőpiac szereplői részére. A Pegazus képzés során a hallgatók olyan készségekre, képességekre, gyakorlati tudásra, kapcsolatrendszerre tesznek szert, amely a diplomázás után elősegíti, biztosítja a munkaerőpiacon való elhelyezkedést. A Pegazus képzés segítségével a gazdálkodó szervezetek olyan munkaválla-lóra tesznek szert hosszútávon, amelyet a diplomázás után nem kell költséges, akár 1-2 éves továbbképzésekre küldeni, betanításuk nem tart hónapokig, évekig. 

II. Pegazus Start – terep az Edutus Főiskolán

A legtehetségesebb hallgatóknak sokszor nem adatik meg a lehetőség, hogy – habár üzleti ötletük életképesnek bizonyul - már pályájuk kezdetén önálló céghelyiséggel rendel-kezzenek, ezért az Edutus Főiskola az Edutus Inkubátorházban helyet adva a tehetségeknek, iroda- és szakmai szolgáltatásparkjával biztosítja az induláshoz, cégalapí-táshoz szükséges hátteret. Az abszolút háttértámogatás a helyben lévő konferencia- és tárgyalótermek valamint az irodatechnikai szolgáltatások meglétével teljesedik ki.

III. Pegazus 3 – Tehetség a terepen

Az Edutus Főiskola célja, hogy a Pegazus 3 keretében kiemelkedően tehetséges, ugyan-akkor családi háttérből adódóan „tehetetlen” gyermekeket segítsen hozzá egyfelől a diploma megszerzéséhez, másfelől a PP másik két pilléréből adódóan a szakmai tudás és céges háttér megteremtéséhez. A Pegazus 3 támogatásával a Tehetség egyenesen a középiskolából az Edutus Főiskola mentorálásával már tanulmányai alatt a Pegazus Partnerség keretében biztos szakmai tudást tudhat magáénak, az oktatás keretében a munkavégzéshez elengedhetetlen kompetenciákat sajátítja el, s tanulmányai befejeztével akár a szakmai gyakorlati helyen, akár az Edutus Inkubátorház támo-gatásával kezdheti meg szakmai pályafutását. A tehetséges fiatalok a szakmai és a szolgáltatás jellegű (pl. kedvezményes szállás, jegyzetek, nyelvoktatás, laptop, kerékpár) támogatáson túl anyagi segítségnyújtásban is részesülnek különleges és egyedülálló felsőoktatási finanszírozási forma segítéségével.  

IV. Pegazus 4 – Képzés munkakörnyezetben

A programba belépő vállalkozás munkavállalói számára biztosíthatja Edutus képzéseit –  melyek  kiválasztásában  tanácsadónk  segíti  –  mely  a  leginkább  illeszkedik  a mun-kavállaló képzési motivációjába, illetve, amely leginkább segíti a munkaszervezet érték-teremtő folyamatait. A program segítségével, mely összekapcsolható a Pegazus

3.0 programmal is, a munkavállaló a hallgatóként és a hallgatói erőforrás központ tagja-ként:

  • lényegesen hatékonyabb lesz a munkaszervezetben
  • képzési költségeit előteremti a program (számára ingyenesen tanul)
  • megkapja a hallgatói léthez kapcsolódó kedvezményeket
  • a legmodernebb eszközökkel tanul, melyeket azonnal lehetősége van kipróbálni a munkakörnyezetében
  • bérköltséget – kb. 30% - takarít meg a munkaadója (mely képzés és inkubátor finan-szírozást tesz, tehet lehetővé).

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásában valósul meg.
A projekt neve: "Technológiai és Tudástranszfer Szolgáltató Iroda létrehozása a MÜTF-ön a Közép- Dunántúli Régió versenyképességének növeléséért."
A projekt száma: TÁMOP 4.2.1-09/1

Támogatás összege: 226 680 257 Ft 
 
 

 

Uniós forrásból megújult Gyömrő városa

A település kulturális életének fellendülése, valamint a helyi önszerveződő egyesületek szereplési lehetőségének biztosítása is célja volt annak a városfejlesztési projektnek, amelynek zárására március végén kerül sor Gyömrő városában. A közel 455 millió forintos uniós támogatásból megépülhetett a város Művelődési Háza, környezete megújulhatott, megvalósulhatott a Polgármesteri Hivatal és a Sportcsarnok bővítése, valamint a park felújítása is.

 A KMOP 5.2.1/B. pályázat keretein belül 2011 májusában megkezdődött projekt öt elemből álló beruházásban a Vektor Bau Kft. mint kivitelező vállalt vezető szerepet. A munkaterület tavaly májusi átadását követően március 30-ra a teljes projekt lezárul, és a város hivatalosan is igénybe veheti a megújult területeket.

A fejlesztések szükségességét a város vezetősége és az ott lakók is érezték már, ugyanis korábban nem volt saját Művelődési Háza Gyömrőnek, de végre az építkezés befejeztével egy minden igényt kielégítő, saját elképzelések szerint létrehozott épületet kaphatnak majd kézhez. A Sportcsarnok bővítése és megújulása pedig amellett, hogy már váratott magára - terv szerint - egyfajta jövedelemtermelő eszközként is funkcionál majd, hiszen ennek bérbe adásával bevételre tehet szert a város.

 


 

Uniós forrás nélkül a pályázati kommunikáció?

Kötelező, de nem minden esetben elszámolható – így lehetne jellemezni a pályázati rendszerbe beépülő kommunikációs kötelezettséget, a disszeminációt. A társadalmi nyilvánosság biztosítására több uniós pályázati projekt esetében ugyanis nem áll rendelkezésre külön összeg, így a tájékoztatást saját forrásból kell finanszírozni. A különböző típusú megjelenések költségei széles skálán mozognak, a táblakészítéstől a  komplett nyitórendezvény megszervezéséig. Előfordul, hogy a már hatékonyan működő vállalati marketingtevékenységbe kell beemelni a disszemináció egészét, aminek kidolgozása nehézségekkel járhat.

Kronberger Ágnes, az European Conformity Check (ECC) monitoring területi vezetője a Magyar Disszeminációs Szövetség (MaDisz) kérdésére elmondta, hogy a kötelező vállalásként rögzített kommunikáció az Új Széchenyi Terven belül kiírásra került KMOP és GOP pályázatokban nem számolható el.  A jelenlegi forráshiányos időkben a disszeminációra jellemzően nincs forrás, önerőből kell finanszírozni.  A nyertesek természetesen nem kockáztatják a támogatás elvesztését, ezért vállalják a plusz költségeket. Az a legszerencsésebb, ha egy jól kidolgozott és bevezetett vállalati marketing kiegészítése a disszemináció, de ezt a kis- és középvállalkozói réteg ritkán engedheti meg magának.
A MaDisz arról is beszámolt, hogy a tájékoztatási kötelezettség részleteiről, illetve lehetőségeiről, valamint végrehajtásának szabályairól a pályázók keveset tudnak. Kronberger Ágnes szerint már a projekt tervezésekor fel kell hívni a figyelmet erre a kommunikációs elemre, így már a pályázat benyújtásakor, illetve a döntéskor meg lehetne tervezni a disszeminációs költség - a pályázó és a közreműködő szervezet szempontjából is - lehetséges legjobb felhasználását.

 


 

Ismerniük kell a pályázóknak a disszemináció fogalmát

Az Új Széchenyi Terv a közelmúltban bővített formában megjelent arculati kézikönyve változást hozott az uniós projektek eddig megszokott kommunikációs rendszerében. Az új stratégia egységesítette a pályázati csomagokat, és beemelte a korábban nem szabályozott vagy egyáltalán nem használt elemeket is, amit minden nyertesnek ismernie kell. Természetesen az új kiadás nem módosította a disszeminációs - társadalmi nyilvánosság biztosításának – kötelezettséget a kedvezményezettek körében, amire a Magyar Disszeminációs Szövetség (MaDisz) hívta fel a figyelmet.

Az Új Széchenyi Terv arculati kézikönyvének első verziója kizárólag az új csomagokhoz tartozó főelemeket rögzítette, többségében hiányoztak a pályázók által megjelölt pontok, mint például a kiadvány, a plakát vagy éppen a meghívó. Az időközben 100 oldalasra bővült kiadvány az elemek tömbösítése miatt már minden olyan tudnivalót tartalmaz, ami nem jelenthet gondot a kötelező disszemináció során.
A projektekhez kapcsolódó kommunikációs tevékenységhez érdemes szakmai oldalról közelíteni, ehhez mérten minden arculati elemet az előírtaknak megfelelően megvalósítani – amire uniós pályázatokban külön összeg áll rendelkezésre. A MaDisz azt is hangsúlyozza, hogy a disszemináció, mint a pályázati folyamat kötelező kelléke, nem mulasztható el,  hiszen ezzel akár azt is megkockáztathatja a nyertes pályázó, hogy a támogatási összeg nem kerül kifizetésre. A teljesítés mellett érdemes arra is figyelmet fordítani, hogy kihasználjuk a hatékony projektkommunikáció előnyeit, hiszen ez így akár a piaci pozíció erősítésére és népszerűsítésre is alkalmas lehet.

 


 

Hogyan legyen hatékony a pályázati kommunikáció?

Kötelező pályázati elem, mégis kevesen használják kommunikációs fogásként, pedig a társadalmi nyilvánosság biztosításának kötelezettsége, vagyis a disszemináció egyedi lehetőséget kínál a támogatott projekt és ezzel az adott márka erősítésére is – tudtuk meg a Magyar Disszeminációs Szövetség (MaDisz) elnökétől. A disszemináció minden uniós kiírásnak rögzített eleme, amelynek teljesítése pályázati kötelezettség, elmulasztásával pedig a támogatási összeg lehívását kockáztatja a pályázó.

 

Az uniós forrásból megvalósult projektek eredményeinek teljes körű kommunikációjára általában külön összeg áll a pályázók rendelkezésére, amelynél fontos szempont, hogy nem átcsoportosítható, teljesítése pedig kötelező. Gyakori hiba a megvalósítás folyamatában, hogy a disszemináció végrehajtása elmarad, vagy éppen a pályázók nem fordítanak elegendő figyelmet a megfelelő referenciákkal rendelkező külső szállító kiválasztására. A MaDisz pontosan azokra a hiányosságokra szeretné figyelmeztetni a pályázati nyerteseket, amelyek a disszemináció adta lehetőségek kihasználására terjednek ki: fontos, hogy ne hagyják utolsó pillanatra a teljesítés megkezdését, és a projektek kapcsán minden esetben legyen cél a kötelező elemek megvalósítása.
Érdemes tehát realizálni, hogy a disszemináció kötelező kelléke a pályázati folyamatnak, valamint egy olyan költséghatékony kommunikációs eszköz, amely amellett, hogy támogatja a megvalósult projekt eredményeinek publikálását, hozzájárulhat a pályázó pozíciójának erősítéséhez is.

 

 

 


 

Szövetség alakult a pályázati kommunikáció támogatására

Milliós veszteséggel számolhatnak azok a hazai vállalkozások, amelyek figyelmen kívül hagyják az uniós pályázati rendszer kötelező kommunikációs elemeit, illetve nem megfelelően teljesítik azokat. Az EU-s elvárásként rögzített pályázati disszemináció - vagyis a társadalmi nyilvánosság biztosítása - a projekteket megvalósító intézmények egyéni érdeke is lehet. A szakemberek vezetésével októberben alakult Magyar Disszeminációs Szövetség (MaDisz) célja, hogy független szervezetként egységbe szervezzen minden, a disszeminációs tevékenységhez tapadó kötelezettséget.

A MaDisz elnökeként Perlaky-Papp József kiemelten fontosnak tartja, hogy intézményes formát öltsön egy, a közös érdekeket összefogó egyesület gondolata. A pályázati projektek eredményeinek kommunikációja uniós előírás, minden projekt más-más stratégiai tervet kíván, ezért is kell a disszeminációs tartalmi elemeket sztenderdizálni.

A Magyar Disszeminációs Szövetség arra hivatott, hogy a disszemináció fogalma köré csoportosult kérdéseket tisztázza, és támogassa ennek az uniós járulékos kötelezettségnek a hibamentes megvalósulását. A MaDisz elsősorban szakmai javaslatokkal és a „jó gyakorlatok” közvetítésével kíván beszállni a pályázatok disszeminációs és kommunikációs folyamataiba, emellett hazai és nemzetközi szervezetekkel együttműködve, az eljárásokat javaslatokkal támogatva szeretne állást foglalni a releváns szakmai kérdésekben.

MEGOSZTÁS: